CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ UMC VIỆT NAM
Khu CN Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương